Events, Open Seminars

SNS/SHoF Finanspanel: Vad ska centralbanker göra?

Globalt utreds centralbankernas roll i samhällsekonomin i spåren av den senaste finanskrisen.
Regeringen har nu tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska se över den svenska Riksbankens arbete, bland annat mål och medel för penningpolitiken samt Riksbankens ansvar för den finansiella stabiliteten.Norges Bank har genomgått en liknande omfattande genomlysning och i sommar presenteras ett förslag till ny lagstiftning som ersätter den gamla från 1985.Välkommen till ett samtal mellan ordföranden för den norska och den svenska utredningen om centralbankernas nya utmaningar. Kan Sverige lära av Norge?

Finanspanelen är ett mötesforum för den finansiella sektorn och arrangeras av SNS och finansforskningsinstitutet Swedish House of Finance.

Medverkande
Svein Gjedrem, ordförande i den norska centralbanksutredningen
Mats Dillén, ordförande för den svenska riksbanksutredningen

Pehr Wissén, ekonomie doktor och senior rådgivare vid Swedish House of Finance, Handelshögskolan, leder samtalet.

Tid och plats
Torsdagen den 17 augusti kl. 08:00-09:15, SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med frukost från 07:45. Mötet börjar kl. 08:00.

Frågor
Vid frågor kontakta projektledare Kristina Melin, kristina.melin@sns.se. För anmälningsfrågor kontakta Ingela Hallingstam, ingela.hallingstam@sns.se.

Anmälan och pris
Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för medlemmar i SNS* och SHOF samt för press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 15 augusti eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Mötet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här!

 

DETAILS

START TIME: Thu, 17 August 2017 8:00 am

END TIME: Thu, 17 August 2017 9:15 am

LOCATION: SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.