Open Seminars

SNS/SHOF Finanspanel: Vad gör man när bankerna inte kan låna ut pengar?

Hösten 2009 under den globala finanskrisen upplevde Sverige en kreditåtstramning. Företag med bra projekt kunde inte låna pengar då bankerna saknade kapital och/eller likviditet.

Finansdepartementet införde då en lånemöjlighet som innebar att svenska företag kunde vänta med att betala in arbetsgivaravgifter och skatter. De fick betala ränta för ”krediten”.

Forskaren och nationalekonomen Gustav Martinsson har undersökt hur denna metod användes under finanskrisen. På seminariet jämförs de svenska erfarenheterna med de i England och USA. Slutsatserna banar vägen för nya metoder att skapa utlåning under finanskriser.

Karolina Ekholm från Finansdepartementet kommenterar.

Medverkande

Karolina Ekholm, statssekreterare
Gustav Martinsson, forskare på SHOF och KTH
Pehr Wissén, SHOF och SNS, leder samtalet.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 27 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Mötet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!

DETAILS

START TIME: Tue, 7 March 2017 8:00 am

END TIME: Tue, 7 March 2017 9:15 am

LOCATION: SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm