Open Seminars

SNS/Swedish House of Finance Finanspanel: Vad ska centralbanker göra?

 Globalt utreds centralbankernas roll i samhällsekonomin i spåren av den senaste finanskrisen. Regeringen har nu tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska se över den svenska Riksbankens arbete, bland annat mål och medel för penningpolitiken samt Riksbankens ansvar för den finansiella stabiliteten.Norges Bank har genomgått en liknande omfattande genomlysning och i sommar presenteras ett förslag till […]

START TIME: Thu, 17 August 2017 8:00 am

END TIME: Thu, 17 August 2017 9:15 am

LOCATION: SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.