Open Seminars

SNS/SHOF Finanspanel: Vad gör man när bankerna inte kan låna ut pengar?

Hösten 2009 under den globala finanskrisen upplevde Sverige en kreditåtstramning. Företag med bra projekt kunde inte låna pengar då bankerna saknade kapital och/eller likviditet. Finansdepartementet införde då en lånemöjlighet som innebar att svenska företag kunde vänta med att betala in arbetsgivaravgifter och skatter. De fick betala ränta för ”krediten”. Forskaren och nationalekonomen Gustav Martinsson har […]

START TIME: Tue, 7 March 2017 8:00 am

END TIME: Tue, 7 March 2017 9:15 am

LOCATION: SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm