Featured research

Anna Felländer om de senaste FinTech-trenderna

Inför Swedish House of Finance FinTech-konferens 22 – 23 augusti tar vi tempen på branschen. Anna Felländer är Visiting Fellow på Swedish House of Finance och digitaliseringsexpert med uppdrag för bland annat regeringen och näringslivet. Hon medverkar också i panelen på temat ”The Future of FinTech” den 22 augusti.

 

– Störst konkurrens inom betalningssegmentet

 

Utvecklingen går snabbare än tidigare och inträdesbarriärerna blir allt lägre för nya start-ups som vill ge sig in i den finansiella sektorn. Bankerna utmanas av FinTech på olika sätt och olika mycket inom segmenten; betalning, spara, låna och försäkra. Lägst inträdesbarriärer möter FinTech-aktörer inom betalningssegmentet. Det nya regelverket PSD2, som ger tredjepart tillgång till bankkundernas konton, snabbar på utvecklingen.

 

– Artificiell intelligens transformerar kunderbjudandet

 

Även inom segmenten spara, låna och försäkra kan AI (artificiell intelligens) leverera personifierade erbjudanden på digitala P2P (peer-to-peer) plattformar där bankkunderna möter transparens och “co-creation” genom bland annat gaming.

 

– Strategiska partnerskap allt viktigare

 

Andelen strategiska partnerskap mellan de traditionella bankerna och FinTech-aktörer ökar. Acceleratorer och investeringar visar på en vilja bland de traditionella bankerna att ligga nära utvecklingen och trenderna inom FinTech. Denna utveckling har hittills varit kunddriven men nu går vi in i ett skede där bankerna väljer att ingå partnerskap även med de FinTech-aktörer som effektiviserar bankernas egen värdekedja: reg tech, due dilligence, riskhantering, kreditbedömning, robotiserad rådgivning och blockkedjan.

 

Kostnaderna kopplade till EU:s nya integritetslag, GDPR, tror jag underskattas av FinTech-aktörer och trenden med strategiska partnerskap mellan traditionella banker och FinTech tror jag därför kommer fortsätta.

 

On